Vstup do súťaže
Študenti gymnázií
Pozvi kamarátov
O IQ olympiáde
Tábor pre nadané deti
Vstup pre učiteľov
O súťaži pre učiteľov
Podporte IQ olympiádu!
IQolympiáda na Facebooku
organizátor

Výsledky školského kola súťaže: .


Zoznam obsahuje 75% najlepších riešiteľov školského on-line kola. Súťaž prebiehala iba v jednej kategórií. Postupujúci sú vyznačení tučným písmom. Do finále postupuje 30 najlepších riešiteľov.. Celkový počet účastníkov: 0.

Kategória:
Stránka: Priezvisko:

Poradie Meno Región Škola Kvantil Kvantil (región)
Ľutujeme, ale zadaný účastník sa neumiestnil medzi najlepších 75% riešiteľov školského kola.

Informácie:

Prečo nepostupujem do finále, keď mám viac bodov, ako postupujúci z inej školy?
- z každej školy môžu postúpiť maximálne 5 najlepší riešitelia školského kola
- porušenie pravidiel (napr, nekorektné vyplnenie testu ...)

Z akých dôvodov mohla byť Vaša registrácia zrušená či vynulovaná?
- zásadné porušenie pravidiel (napr. viacnásobné písanie testu, spolupráca s inou osobou a pod.)
- ste zaregistrovaný u inej školy
- ste zadanou školou označený ako cudzí žiak


Čo znamená vo výsledkoch kvantil? Kvantily sa požívajú napr. pre vyhodnocovanie testov: bodové výsledky všetkých záujemcov tvoria štatistický súbor, zatiaľ čo príslušné kvantily označujú, aká časť účastníkov dosiahla daný výsledok. Ak napríklad maximálny počet dosiahnutých bodov v školskom kole bol 150 a niektorý žiak získal napríklad 140 bodov, tak potom vie, že má lepšie hodnotenie ako 90 % všetkých ostatných žiakov.

Viac informácií o finále?
- je nutné zúčastniť sa osobne
- viac informácií (miesta, časy) Vám budú poslané e-mailom.